MĚSÍČNÍ PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO 

ŠKOLNÉ

CELODENNÍ DOCHÁZKA :      400 Kč

POLODENNÍ DOCHÁZKA :      400 Kč (od 6.30 do 12.30 hod. v MŠ)

STRAVNÉ ZA 1 DEN V MŠ:

SVAČINKA DOPOLEDNÍ 9 Kč

OBĚD:  16 Kč

SVAČINA: 6 Kč