PostHeaderIcon Dopoledne s policií

DOPOLEDNE S POLICIÍ

úterý 20. 6. 2017 v 8.15 hodin

Prosíme rodiče, aby přivedli děti do osmi hodin ráno.

PostHeaderIcon Indiánská noc

Indiáni - dětský kostým indiánkaINDIÁNSKÁ NOC V MŠ

16. 6. 2017

Přenocování předškoláků, kteří nemají strach. Indiánské hry, výtvarné činnosti, stezka odvahy.

Sraz v 18.00 hodin, rozchod dětí v sobotu 17. 6. 2017 v 8.00 hodin (snídaně zajištěna).

Děti budou potřebovat pyžama, baterku nebo čelovku, stará velká jednobarevná trička na pomalování a rozstříhání.

Zájem o tuto akci závazně nahlaste paní učitelkám ve svých třídách.

PostHeaderIcon Klauni v MŠ

Klauni z Balónkova :: Návštěvy nemocnicKLAUNI Z BALÓNKOVA

Pohádkové představení v mateřské škole.

6. 6. 2017

Vybíráme 40 Kč

PostHeaderIcon Seznam přijatých dětí pro rok 2017-18

Ředitelka Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi oznamuje, že pro školní rok 2017/2018 byly přijaty tyto děti:

20/2017 29/2017 41/2017 52/2017

21/2017 32/2017 42/2017 53/2017

22/2017 33/2017 43/2017 54/2017

23/2017 34/2017 44/2017 55/2017

24/2017 35/2017 46/2017 57/2017

25/2017 36/2017 49/2017 58/2017

27/2017 38/2017 50/2017 60/2017

28/2017 39/2017 51/2017 61/2017

V souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou přijaté děti zveřejněny pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu do mateřské školy. Toto registrační číslo je uvedeno na tiskopisu, který rodiče obdrželi při zápisu.

Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst.2 se zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, považují za oznámená.

Žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno do vlastních rukou.

Počet podaných žádostí o přijetí do MŠ: 41

Volná místa pro šk. rok 2017/2018: 32

Přijato: 32

Nepřijato: 9

V Ostrožské Nové Vsi 1.6. 2017

Vyvěšeno: 1.6. 2017

Sejmuto: 30.6. 2017

PostHeaderIcon Fotografování dětí

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

2. 6. 2017 V 8.00 hodin

Vyhledávání
Kontakt

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves
příspěvková organizace
Školní 833
687 22 Ostrožská Nová Ves
IČO: 702 998 89

Telefon: 572 598 365
Mobil: 732 259 979
Jídelna: 572 598 183

Email: ms.skolka@onves.cz

no images were found