Archiv článků

PostHeaderIcon OTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem otevíráme mateřskou školu v pondělí 25.5. 2020.

Na telefonní číslo MŠ 731 183 079 zašlete, prosím, sms, zda Vaše dítě do školky nastoupí, či nikoliv.

Podle počtu přihlášených dětí upravíme hygienické, vzdělávací a bezpečnostní podmínky provozu v MŠ, které zveřejníme v pondělí 18.5. zároveň s Formulářem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – bude ke stažení ve Formulářích ke stažení na stránkách MŠ. Bez tohoto vyplněného formuláře dítě nemůže nastoupit.


Děkujeme za spolupráci a vstřícnost v této nelehké době.

PostHeaderIcon Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI

pro školní rok 2020/2021

                      Školní 833, 68722 Ostrožská Nová Ves, tel.: 731 183 079

Z nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou vydány, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v termínu dle školského zákona, tedy v období 2. – 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je přijímána těmito způsoby:

  1. Datovou schránkou na adresu dxzkwp3

  2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu skolka@onves.cz (nelze jen poslat prostý email!)

  3. Poštou na adresu: MŠ Ostrožská Nová Ves, Školní 833, 68722 Ostrožská Nová Ves

  4. Osobním předáním ředitelce MŠ v úřední dny: v pondělí 4. 5., ve středu 6. 5., v pondělí 11. 5., , ve středu 13. 5., vždy od 10.00 do 12.00 hod.. V tomto případě je nutno dodržet základní bezpečnostní pravidla – roušky, rukavice, vstup do budovy školy po 1 zákonném zástupci.

Zákonný zástupce je povinen seznámit se s Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – jsou uvedena na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

K Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno doložit:

  1. Kopii rodného listu

  2. Kopii očkovacího průkazu

  3. Čestné prohlášení k očkování dítěte.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Stanovené pravidelné očkování je podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, netýká se však dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – t.j. v případě 5 let dosažených k 31. 8. 2020.

Formuláře: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Čestné prohlášení k očkování dítěte

budou k dispozici na webových stránkách Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi od 20. 4. 2020 v sekci Dokumenty ke stažení. V případě, že zákonný zástupce dítěte nemá možnost si uvedené formuláře vytisknout, budou k dispozici od 20. 4. 2020 v budově mateřské školy vždy v pondělí a ve středu od 10.00 hod. do 12.00 hod..

 Počátkem června bude zveřejněn seznam přijatých i nepřijatých dětí pod registračním číslem. Registrační číslo bude zákonným zástupcům dítěte zasláno doporučeně na adresu trvalého pobytu. Toto číslo si pečlivě uschovejte pro kontrolu, zda je Vaše dítě přijato, či nikoliv. Toto opatření je v souladu s ochranou osobních údajů, kdy nesmí být zveřejněna jména dětí.

Hana Kocábová, řed. MŠ Ostrožská Nová Ves

 

PostHeaderIcon Chystáme se do 1. třídy

Vážení rodiče.

Letos poprvé probíhá zápis budoucích prvňáčků bez dětí. Předškoláci nebudou ve školkách systematicky připravováni a velká část přípravy se přenesla na vás rodiče.

Už vloni sepsali pedagogové z firmy NOVADIDA ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou e-book Chystáme se do 1. třídy a měl u odborné veřejnosti velmi pozitivní ohlas.

E-book dávají  zdarma  ke stažení.

E-book Chystáme se do 1. třídy

PostHeaderIcon Sporťák

Vážení rodiče. Dovolujeme si Vám poslat další, podle nás přínosný, odkaz na to, jak s dětmi trávit tuto dobu trochu radostněji.

https://www.facebook.com/sportakpohybjezabava/

Hodně zdraví přeje celý kolektiv MŠ

PostHeaderIcon Náměty pro práci s předškoláky

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se nám hromadí telefonáty rodičů předškoláků, kteří mají zájem o domácí práci pro svoje děti, dovolujeme si vám nabídnout odkazy na internetové stránky, na kterých najdete spoustu materiálů pro práci s dětmi.

https://cz.pinterest.com/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

https:https://www.detskestranky.cz

www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky

A JINAK V KLIDU. VAŠE DĚTI ZVLÁDNOU VŠECHNO.

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME.