Plán připravovaných akcí pro děti a rodiče na školní rok 2017 – 2018

 

 1. Přednáška o bezpečnosti dětí při pobytu venku i v MŠ.
 2. Společná informační schůzka pro všechny rodiče dětí. (6.9. – 16.00 hod.)
 3. Zahájení projektu MŠ – „Nová Ves a Chylice“ (seznamování s životem v obci, s přírodními zajímavostmi.) Ekologická vycházka do lázní se sběrem kaštanů -seznámení se s „včelařskou stezkou“.
 4. Pohádka v MŠ – hrají p. učitelky.
 5. Červený den.
 6. Hodové vystoupení dětí na veřejnosti v místní sportovní hale. (30. 9. – sportovní hala).
 7. Zahájení kurzu angličtiny pro předškolní děti – lektorka p. uč. Uherková. (od 4. 10.).
 8. Návštěva místní knihovny – „Kde bydlí knížky“.
 9. Divadelní představení v MŠ – (5.10. – „Červená Karkulka“ – loutkové představení Lenky Sasínové).
 10. Výlet s předškoláky – Park Rochus – Uherské Hradiště.
 11. Drakiáda zakončená společným táborákem na zahradě mateřské školy.
 12. Hnědý den.
 13. Přehlídka „Skřítků Podzimníčků“ – výrobků z dýní a jiných přírodnin, které si vyrobí rodiče doma sami s dětmi a vystaví před vchodem do mateřské školy.
 14. Divadelní představení dle nabídky.
 15. Fotografování dětí – vánoční motiv (dle zájmu rodičů)
 16. Oranžovo – černý den – Halloween.
 17. Pohádkové představení v MŠ – Kouzlení s Jirkou Hadašem.
 18. Obchůzka svatých Barborek v MŠ.
 19. Čertovská školka – maškarní rej u příležitosti Mikulášské nadílky.
 20. Mikulášská nadílka s krátkým programem v MŠ.
 21. Divadelní nebo filmové představení dle aktuální nabídky.
 22. Zelený den.
 23. Vánoce za starých časů – beseda s knihovnicí.
 24. Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, tvořivé dílničky.
 25. Zpívání pod vánočním stromem ve vesnici.
 26. Tříkrálové koledování v MŠ.
 27. Bílý den.
 28. Fašanková obchůzka obcí.
 29. Besídka pro babičky a dědečky v mateřské škole „Babiččina buchtotéka“
 30. Barevný – karnevalový – den.
 31. Zahájení kurzu plavání pro předškolní děti.
 32. Březen – měsíc knihy – beseda v knihovně.
 33. Žlutý den.
 34. Vynášení Moreny – průvod obcí, následné spálení na zahradě mateřské školy.
 35. Divadelní nebo filmové představení dle aktuální nabídky.
 36. Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky.
 37. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků spojená s přednáškou na téma „Školní zralost“.
 38. Zápis do ZŠ.
 39. Modrý den.
 40. Den Země – ročník sobotního  výšlapu s rodiči na Sv. Antoníček, spojený  s návštěvou bunkru nad Ostrožskou   Lhotou a s opékáním špekáčků.
 41. Brigáda v okolí MŠ za účasti rodičů.
 42. Sběr papíru (během celého měsíce dubna).
 43. Sférické kino v MŠ – „Den stromů“ (20. 4. 2018)
 44. Výlet s předškoláky na kostýmní prohlídku zámku Milotice.
 45. Kurz 1. pomoci pro děti z MŠ – seznámení se základy poskytování 1. pomoci (ČČK)
 46. Ukázka práce policie na zahradě MŠ, spojená s ukázkou výcviku policejního psa.
 47. Ukázka práce hasičů na hřišti, prohlídka techniky.
 48. Čarodějnická školka – maškarní rej v MŠ.
 49. Tradiční besídka ke Dni matek v novém sále OÚ – pro veřejnost.
 50. Růžovo – fialový den.
 51. Výlet do archeoskanzenu Modrá, spojený s návštěvou Živé vody a Terária.
 52. Fotografování dětí.
 53. Oslava MDD – karneval v MŠ.
 54. Tradiční cyklovýlet s předškoláky do leteckého muzea v Kunovicích.
 55. Pruhovaný – námořnický- den.
 56. Výlety jednotlivých tříd na dětské hřiště v Ostrožské Lhotě.
 57. Indiánská noc v MŠ spojená se stezkou odvahy na zahradě MŠ (pro předškoláky – bez rodičů).
 58. Pasování předškoláků na zahradě MŠ – spojeno s módní přehlídkou aktovek.
 59. Závěrečný táborák s muzikou, rautem pro děti a občerstvením pro děti i dospělé.
 60. Slavnostní Akademie u příležitosti 40. výročí otevření MŠ – jídelna (knihovna) MŠ (sobota 30.6.).