Plán připravovaných akcí pro děti a rodiče na školní rok 2018 -19

 1. Přednáška o bezpečnosti dětí při pobytu venku i v MŠ.

 2. Společná informační schůzka pro všechny rodiče dětí. (5.9. – 15.30 hod.)

  3. Projekt MŠ – „Nová Ves a Chylice“ (seznamování s životem v obci, s přírodními zajímavostmi.)

  Ekologická vycházka do lázní se sběrem kaštanů -seznámení se s „včelařskou stezkou“.

 3. Pohádka v MŠ – hrají p. učitelky.

 4. Červený den.

 5. Hodové vystoupení dětí na veřejnosti v místní sportovní hale. (29. 9. – sportovní hala).

 6. Návštěva místní knihovny – „Kde bydlí knížky“.

 7. Výlet s předškoláky – Park Rochus – Uherské Hradiště.

 8. Drakiáda zakončená společným táborákem na zahradě mateřské školy.

 9. Hnědý den.

 10. Divadelní představení v MŠ – Divadlo Šikulka – ekologické pohádky (24. 10.)

 11. Přehlídka „Skřítků Podzimníčků“ – výrobků z dýní a jiných přírodnin, které si vyrobí rodiče doma sami s dětmi a vystaví před vchodem do mateřské školy.

 12. Divadelní představení dle nabídky.

 13. Fotografování dětí – vánoční motiv (dle zájmu rodičů)

 14. Oranžovo – černý den – Halloween.

 15. Pohádkové představení v MŠ – Kouzlení s Jirkou Hadašem.

 16. Obchůzka svatých Barborek v MŠ.

 17. Čertovská školka – maškarní rej u příležitosti Mikulášské nadílky.

 18. Mikulášská nadílka s krátkým programem v MŠ.

 19. Divadelní nebo filmové představení dle aktuální nabídky.

 20. Zelený den.

 21. Vánoce za starých časů – beseda s knihovnicí.

 22. Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, tvořivé dílničky.

 23. Zpívání pod vánočním stromem ve vesnici.

 24. Tříkrálové koledování v MŠ.

 25. Projekt pro předškoláky – Poskytování 1. pomoci – série 5 pohádek s lékařskou tématikou (leden – únor)

 26. Bílý den.

 27. Fašanková obchůzka obcí.

 28. Besídka pro babičky a dědečky v mateřské škole „Babiččina buchtotéka“

 29. Barevný – karnevalový – den.

 30. Zahájení kurzu plavání pro předškolní děti.

 31. Březen – měsíc knihy – beseda v knihovně.

 32. Žlutý den.

 33. Vynášení Moreny – průvod obcí, následné spálení na zahradě mateřské školy.

 34. Divadelní nebo filmové představení dle aktuální nabídky.

 35. Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky.

 36. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků spojená s přednáškou na téma „Školní zralost“.

 37. Zápis do ZŠ.

 38. Modrý den.

 39. Den Země – 4. ročník sobotního výšlapu s rodiči na Sv. Antoníček, spojený s návštěvou bunkru nad Ostrožskou Lhotou a s opékáním špekáčků.

  Brigáda v okolí MŠ za účasti rodičů.

 40. Sběr papíru (během celého měsíce dubna).

 41. Výlet s předškoláky – domácí železnice Vracov.

 42. Ukázka práce policie na zahradě MŠ, spojená s ukázkou výcviku policejního psa.

 43. Ukázka práce hasičů na hřišti, prohlídka techniky.

 44. Čarodějnická školka – maškarní rej v MŠ.

 45. Tradiční besídka ke Dni matek v novém sále OÚ – pro veřejnost.

 46. Oslava 40. výročí založení MŠ – folklórní vystoupení předškoláků, Den otevřených dveří, raut pro pozvané.

 47. Růžovo – fialový den.

 48. Výlet (dle uvážení – např. ZOO Hodonín, ekofarma a rozhledna Travičná,…)

 49. Fotografování dětí.

 50. Oslava MDD – karneval v MŠ.

 51. Cyklovýlet s předškoláky do leteckého muzea v Kunovicích.

 52. Pruhovaný – námořnický – den.

 53. Výlety jednotlivých tříd na dětské hřiště v Ostrožské Lhotě.

 54. Účast dětí na Sportovní olympiádě v Uh. Ostrohu.

 55. Indiánská noc v MŠ spojená se stezkou odvahy na zahradě MŠ (pro předškoláky – bez rodičů).

 56. Pasování předškoláků na zahradě MŠ – spojeno s módní přehlídkou aktovek.

 57. Závěrečný táborák s muzikou, rautem pro děti a občerstvením pro děti i dospělé.

Plán je předběžný, průběžně se bude během šk. roku měnit a doplňovat o další akce.