Plán připravovaných akcí pro děti a rodiče na školní rok 2016 – 2017

 1. Přednáška o bezpečnosti dětí při pobytu venku i v MŠ.

 2. Společná informační schůzka pro všechny rodiče dětí. (6.9. – 16.00 hod.)

 3. Ekologická vycházka do lázní se sběrem kaštanů -seznámení se s „včelařskou stezkou“.

 4. Červený den.

 5. Hodové vystoupení dětí na veřejnosti v místní sportovní hale. (1.10. – sportovní hala)

 6. Zahájení kurzu angličtiny pro předškolní děti – lektorka p. uč. Uherková. (od 5. 10.)

 7. Návštěva místní knihovny – „Kde bydlí knížky“.

 8. Divadelní představení v MŠ – (4.10. – žonglování, klaun)

 9. Výlet s předškoláky – Hvězdárna – Veselí nad Moravou

 10. Drakiáda zakončená společným táborákem na zahradě mateřské školy.

 11. Hnědý den.

 12. Přehlídka „Skřítků Podzimníčků“ – výrobků z dýní a jiných přírodnin, které si vyrobí rodiče doma sami s dětmi a vystaví před vchodem do mateřské školy.

 13. Divadelní představení dle nabídky. (17.10. – Divadlo kouzel Waldini)

 14. Fotografování dětí – vánoční motiv. (19.10.)

 15. Oranžovo – černý den – Halloween.

 16. Sférické kino v MŠ. (8.11.)

 17. Výlet do Kovozoo Staré Město – (odměna za Školku snů) – pouze děti ze třídy „Koťátek“.

 18. Obchůzka svatých Barborek v MŠ.

 19. Čertovská školka – maškarní rej u příležitosti Mikulášské nadílky.

 20. Mikulášská nadílka s krátkým programem v MŠ.

 21. Divadelní představení v Uh. Hradišti – Hudební divadlo Ivana Urbánka – „Slyšte, slyšte“

 22. Zelený den.

 23. Vánoce za starých časů – beseda s knihovnicí.

 24. Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, tvořivé dílničky.

 25. Zpívání pod vánočním stromem ve vesnici.

 26. Tříkrálové koledování v MŠ.

 27. Přednáška pro rodiče předškolních dětí na téma „Školní zralost“.

 28. Návštěva 1.třídy ZŠ.

 29. Bílý den.

 30. Fašanková obchůzka obcí.

 31. Besídka pro babičky a dědečky v mateřské škole.

 32. Barevný – karnevalový – den.

 33. Zahájení kurzu plavání pro předškolní děti.

 34. Březen – měsíc knihy – beseda v knihovně.

 35. Žlutý den.

 36. Vynášení Moreny – průvod obcí, následné spálení na zahradě mateřské školy.

 37. Divadelní nebo filmové představení dle aktuální nabídky – Divadlo Pod čepicí – „Evelínko, nemlaskej“ – zásady slušného a správného stolování.

 38. Zápis dětí do základní školy.

 39. Den otevřených dveří v MŠ u příležitosti zápisu do MŠ.

 40. Zápis do mateřské školy.

 41. Modrý den.

 42. Den Země – sobotní výšlap s rodiči s opékáním špekáčků nebo možný výlet lodí po Baťově kanále (??)

  – brigáda na zahradě MŠ za účasti rodičů.

 43. Ukázka práce policie na zahradě MŠ, spojená s ukázkou výcviku policejního psa.

 44. Ukázka práce hasičů na hřišti, prohlídka techniky.

 45. Čarodějnická školka – maškarní rej v MŠ.

 46. Tradiční besídka ke Dni matek v sále Orlovny – pro veřejnost.

 47. Divadelní nebo filmové představení dle aktuální nabídky – bude upřesněno.

 48. Růžovo – fialový den.

 49. Výlet do ZOO Hodonín.

 50. Fotografování dětí.

 51. Oslava MDD – karneval v MŠ.

 52. Tradiční cyklovýlet s předškoláky do leteckého muzea v Kunovicích.

 53. Pruhovaný – námořnický- den.

 54. Výlety jednotlivých tříd na dětské hřiště v Ostrožské Lhotě.

 55. Indiánská noc v MŠ spojená se stezkou odvahy na zahradě MŠ (pro předškoláky – bez rodičů).

 56. Pasování předškoláků na zahradě MŠ – spojeno s módní přehlídkou aktovek.

 57. Závěrečný táborák s muzikou, rautem pro děti a občerstvením pro děti i dospělé.