Plán připravovaných akcí pro děti a rodiče na školní rok 2019 – 2020

 1. Přednáška o bezpečnosti dětí při pobytu venku i v MŠ.
 2. Společná informační schůzka pro všechny rodiče dětí. (4.9. – 15.30 hod.)
 3. Projekt MŠ – „Nová Ves a Chylice“ (seznamování s životem v obci, s přírodními zajímavostmi.)       Ekologická vycházka do lázní se sběrem kaštanů -seznámení se s   „včelařskou stezkou“.
 4. Pohádka v MŠ – hrají p. učitelky.
 5. Červený den.
 6. Hodové vystoupení dětí na veřejnosti v místní sportovní hale. (28. 9. – sportovní hala).
 7. Návštěva místní knihovny – „Kde bydlí knížky“.
 8. Fotografování dětí – vánoční motiv – dle zájmu rodičů (2. 10.)
 9. Folklórní vystoupení dětí pro důchodce ve sportovní hale. (3.10.)
 10. Výlet s předškoláky – Park Rochus – Uherské Hradiště. (4.10.)
 11. Drakiáda zakončená společným táborákem na zahradě mateřské školy. (8.10. – dle počasí)
 12. Hnědý den.
 13. Přehlídka „Skřítků Podzimníčků“ – výrobků z dýní a jiných přírodnin, které si vyrobí rodiče doma sami s dětmi a vystaví před vchodem do mateřské školy.
 14. Divadelní představení v MŠ – Divadlo Z truhlice. (5.11.)
 15. Oranžovo – černý den – Halloween.
 16. Pohádkové představení v MŠ – Hoffmannovo divadlo – „Tři prasátka“. (28.11.)
 17. Obchůzka svatých Barborek v MŠ.
 18. Čertovská školka – maškarní rej u příležitosti Mikulášské nadílky.
 19. Mikulášská nadílka s krátkým programem v MŠ.
 20. Divadelní nebo filmové představení dle aktuální nabídky.
 21. Zelený den.
 22. Vánoce za starých časů – beseda s knihovnicí.
 23. Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, tvořivé dílničky.
 24. Zpívání pod vánočním stromem ve vesnici.
 25. Tříkrálové koledování v MŠ.
 26. Bílý den.
 27. Fašanková obchůzka obcí.
 28. Hudební představení v MŠ – „Zpívánky“ (5.2.)
 29. Besídka pro babičky a dědečky v mateřské škole „Babiččina buchtotéka“
 30. Barevný – karnevalový – den.
 31. Muzikoterapie – výchovný program pro děti.
 32. Zahájení kurzu plavání pro předškolní děti.
 33. Březen – měsíc knihy – beseda v knihovně.
 34. Žlutý den.
 35. Vynášení Moreny – průvod obcí, následné spálení na zahradě mateřské školy.
 36. Pojízdné Planetárium Morava – interaktivní pořad „Červení Karkulka“
 37. Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky.
 38. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků spojená s přednáškou na téma „Školní zralost“.
 39. Zápis do ZŠ.
 40. Modrý den.
 41. Den Země – 5. ročník sobotního výšlapu s rodiči na Sv. Antoníček, spojený  s návštěvou bunkru nad Ostrožskou   Lhotou a s opékáním špekáčků.
 42. Sběr papíru (během celého měsíce dubna).
 43. Výlet s předškoláky (např. domácí železnice Vracov,…)
 44. Ukázka práce policie na zahradě MŠ, spojená s ukázkou výcviku policejního psa.
 45. Ukázka práce hasičů na hřišti, prohlídka techniky.
 46. Čarodějnická školka – maškarní rej v MŠ.
 47. Tradiční besídka ke Dni matek v sále kina – pro veřejnost. (neděle 17.5.)
 48. Růžovo – fialový den.
 49. Výlet (dle uvážení – např. ZOO Hodonín, ekofarma a rozhledna Travičná,…)
 50. Fotografování dětí.
 51. Oslava MDD – karneval v MŠ.
 52. Canisterapie – ukázka výcviku psů.
 53. Pruhovaný – námořnický – den.
 54. Výlety jednotlivých tříd na dětské hřiště v Ostrožské Lhotě.
 55. Účast dětí na Sportovní olympiádě v Uh. Ostrohu.
 56. Indiánská noc v MŠ spojená se stezkou odvahy na zahradě MŠ (pro předškoláky – bez rodičů).
 57. Pasování předškoláků na zahradě MŠ – spojeno s módní přehlídkou aktovek. (19.6.)
 58. Závěrečný táborák s muzikou, rautem pro děti a občerstvením pro děti i dospělé. (19.6.)

              Plán je předběžný, průběžně se může během školního roku měnit a doplňovat o další akce.