Archiv článků

PostHeaderIcon Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019-20

Ředitelka Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi oznamuje, že pro školní rok 2019/2020 byly k předškolnímu vzdělávání přijaty tyto děti:

1/2019   I.V.       13/2019                 25/2019                 38/2019                      2/2019               14/2019                 26/2019                 39/2019         3/2019                 15/2019                27/2019                40/2019         4/2019                16/2019                 28/2019                 41/2019      5/2019                 17/2019                30/2019                42/2019      6/2019                18/2019                31/2019                43/2019   7/2019                19/2019                32/2019                44/2019    8/2019                 20/2019                33/2019                 45/2019   9/2019                 21/2019                34/2019              46/2019    10/2019               22/2019              35/2019                  47/2019  11/2019              23/2019                36/2019                48/2019    12/2019              24/2019                37/2019

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou přijaté děti zveřejněny pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu do mateřské školy. Toto registrační číslo je uvedeno na tiskopisu, který rodiče obdrželi při zápisu.

Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2 se zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, považují za oznámená.

Žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, bude Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ zasláno do vlastních rukou.

Počet podaných žádostí o přijetí do MŠ: 49

Volná místa pro školní rok 2019/2020: 46

Přijato: 47 (1 dítě se bude vzdělávat doma formou individuálního vzdělávání)

Nepřijato: 2

V Ostrožské Nové Vsi 13. 6. 2019

Comments are closed.