Archiv článků

PostHeaderIcon Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2019/2020:

Aktualizovaný formulář – Žádost o přijetí dítětek předškolnímu vzdělávání, jehož součástí je i lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte, bude k dispozici ke stažení na webových stránkách MŠ od 20. 4. 2019 v rubrice Dokumenty ke stažení.Zároveň si jej po tomto datu můžete vyzvednout ve vchodu do mateřské školy.

Po 20. 4. bude na stránkách MŠ rovněž zveřejněna nová Směrnice pro přijímání dětí. Přečtěte si ji, prosím.

Po vyplnění Žádosti o přijetí dítěte a jejím potvrzením dětským lékařem, že je dítě řádně očkováno a může být přijato do MŠ, se rodiče dostaví k samotnému

Zápisu do Mateřské školy,

který se uskuteční:

14. 5. 2019 od 13.00 do 15.30 hod.

15. 5. 2019 od 13.00 do 15.30 hod.

v nové třídě (bývalá knihovna).

Seznamte se, prosím, s novými Kritérii pro přijetí dítěte(na webových stránkách budou vyvěšeny 20. 4. 2019) a přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Hana Kocábová, ředitelka MŠ

Comments are closed.