Mateřská škola zahajuje provoz 1. září 2021 v 6.15 hodin.

Děti se budou scházet ve třídě Berušek do 7.15 hodin, děti ze třídy Motýlků do 6.45.  Poté přejdou do svých kmenových tříd.

DĚTI VOĎTE NEJPOZDĚJI DO 8.15.  

 

Rodiče jsou povinni nosit ve všech prostorách MŠ respirátory.