Základní informace pro rodiče:

Mateřská škola je otevřena :    Denně od 6:15 hod. do 16:15 hod.  

Děti ze všech tříd se ráno do 7:00 hod. schází ve třídě „Berušek“, odpoledne od 15:45 hod. jsou všechny děti opět ve třídě „Berušek, děti ze třídy „Motýlků“ jsou zde od 16:00 hod.

Vstup do hlavní budovy i do třídy „Motýlků“ je jištěn vstupním kódem, který je každý školní rok obměňován, a který rodiče dostanou na počátku školního roku. Tento vstupní kód funguje ráno od 6:15 hod. do 8:15 hod., po obědě od 12:15 hod. do 12:45 hod. a odpoledne od 14:45 hod. do 16:15 hod.. Mimo tuto dobu musí rodiče použít zvonek u vstupních dveří.

Děti přivádějte do MŠ nejpozději do 8:15 hod. kvůli přihlášení stravy. Pokud z osobních důvodů nemůžete přivést dítě do této doby, oznamte to, prosím, učitelce ve své třídě.

Odhlašování dětí:   Osobně nebo telefonicky den předem nebo v ten den nejpozději do 8:15 hod.

                                  Děti odhlašujte na tel. č. MŠ – 731 183 079,

                                  děti ze třídy „Motýlků“ na tel. č. 739 045 420

                                  nebo na tel. č. kuchyně – 733 356 723

Obědy a školné se platí:   vedoucí šk. kuchyně p. Bouchalové převodem z účtu, popř. osobně,

                                  vždy nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce.

Co dítě v mateřské škole potřebuje:  – papuče plné – ne nazouváky nebo crossy

                                                               – oblečení do třídy – tepláky, elasťáky, trička

                                                               – oblečení na zahradu – tepláky, mikiny, kraťasy

                                                                 (dle počasí)

                                                               – obuv na zahradu – botasky

                                                               – pyžamo – pokud bude spávat

                                                               – náhradní oblečení pro případ ušpinění – spodní prádlo,

                                                                 ponožky, punčocháče, tričko

                                                               – vlastní hrníček na pití (na pitný režim během dne)

                     Vše, prosím, podepište!! Děti si své věci většinou nepoznají!

Předškoláci si přinesou:  fixy (6ks), silné trojhranné pastelky (12ks), trojhrannou tužku silnou,

                                           lepidlo tuhé ve válečku (nejlépe Herkules nebo Kores).

Každé dítě přinese:  1x za pololetí (v případě potřeby i častěji) toaletní papír, papírové kapesníky,    

                                    papírové ubrousky, tekuté mýdlo

                                    1x za rok (na počátku šk. roku) 1 balení Xerox (kancelářského) papíru.

 

Do mateřské školy voďte, prosím, děti zdravé, aby se v dětském kolektivu nemoci zbytečně nešířily. Pokud bude dítě z MŠ vyzvedávat jiná osoba nežli vy, odevzdejte, prosím, učitelkám ve třídách vyplněné zmocnění se jmény osob, které budou děti odvádět domů. Upozorňujeme rodiče, že z bezpečnostních důvodů nebudeme vydávat děti jejich sourozencům mladším 12ti let.

Sledujte, prosím, pozorně informace na hlavní nástěnce na chodbě naproti dveřím, na šatnách ve svých třídách a na webových stránkách mateřské školy. Řádně si přečtěte školní řád MŠ! Veškeré dotazy a pochybnosti řešte, prosím, osobně s p. učitelkami. Jsou ochotny vám obětavě vyjít vstříc.

Nahlaste nám, prosím, veškeré změny, které u vás nastaly – např. změna bydliště, telefon, zaměstnání, zdravotní pojišťovna.

Pokud máte možnost získat např. reklamní předměty nebo různé maličkosti, kterými bychom mohly obdarovat děti při příležitosti oslav jejich svátků, či narozenin, přineste nám je, prosím, do školky. Nám pomůžete a děti budou mít radost.

Přejeme vám i vašim dětem úspěšný start do nového školního roku a těšíme se na spolupráci s vámi při výchově vašich dětí.

                                                                                     Kolektiv pracovníků MŠ Ostrožská Nová Ves.

Napsat komentář