Činnosti během roku:

 • Paní učitelky rozvíjí dětskou fantazii loutovým divadlem, dramatickou, výtvarnou i hudební činností. Nechybí ani sportovní vyžití.
 • Předškolní děti se účastní plaveckého kurzu v bazénu v Uherském Hradišti.
 • Navštěvujeme místní knihovnu, kde se děti seznamují se spisovateli i knížkami prostřednictvím tématických besed.
 • Společně slavíme své narozeniny i svátky a navozujeme prostředí prosociálního cítění.
 • Zveme k nám divadla, kouzelníky, a když máme možnost, jezdíme také na různá představení do okolních měst.
 • V době vánoční dekorujeme společně třídy i školu, připravujeme kolektivně mikulášskou i vánoční besídku pro naše rodiče a přátele.
 • Udržujeme dobrý vztah k tradicím a zvyklostem po celý rok a končíme až koledováním na Tři krále.
 • Radost a dobrou náladu prožíváme například na fašankové veselici v naší MŠ, ve vlastnoručně vyrobených maskách s písničkami, tanci a za doprovodu hudebních nástrojů.
 • Na jaře nám rozkvete celá  školka pracemi dětí a i celá zahrada je plná možností k zabavě a dovádění i k poučnému zkoumání a objevování tajů přírody.
 • Na první jarní den společně vyrábíme Morenu, vynášíme ji za zpěvu písní na zahradu a tam ji symbolicky ničíme. Do školky se vracíme ve slavnostním průvodu, kdy neseme Májíček a vítáme očekávané jaro!
 • Velikonoce jsou ve znamení pletení pomlázek a malování vajíček různými technikami.
 • Pro maminky k svátku a samozřejmě i pro ostatní zájemce pořádáme akamdeii.
 • Školní rok pomyslně uzavíráme výletem, závěrečným táborákem a slavnostním rozloučením s předškolními dětmi.