Plán připravovaných akcí pro děti a rodiče na školní rok 2020 – 2021

 1. Přednáška o bezpečnosti dětí při pobytu venku i v MŠ..
 2. Společná informační schůzka pro všechny rodiče dětí. (2.9. – 15.30 hod.)
 3. Projekt MŠ – „Nová Ves a Chylice“ (seznamování s životem v obci, s přírodními zajímavostmi.)
 4.   Ekologická vycházka do lázní se sběrem kaštanů – seznámení se s „včelařskou stezkou“.
 5. Pohádka v MŠ – hrají p. učitelky.
 6. Červený den.
 7. Návštěva místní knihovny – „Kde bydlí knížky“.
 8. Výlet s předškoláky – Park Rochus – Uherské Hradiště. (30.9.)
 9. Drakiáda zakončená společným táborákem na zahradě mateřské školy. (8.10. – dle počasí)
 10. Hnědý den.
 11. Přehlídka „Skřítků Podzimníčků“ – výrobků z dýní a jiných přírodnin, které si vyrobí rodiče doma sami s dětmi a vystaví před vchodem do mateřské školy.
 12. Divadelní představení v MŠ – Divadlo Z truhlice – Správné stolování (22.10.)
 13. Oranžovo – černý den – Halloween.
 14. Vánoční fotografování v MŠ – dle zájmu rodičů (4.11.)
 15. Pohádkové představení v MŠ – Volné divadlo – „Medvídek Pů“ (18.11.)
 16. Obchůzka svatých Barborek v MŠ.
 17. Čertovská školka – maškarní rej u příležitosti Mikulášské nadílky.
 18. Mikulášská nadílka s krátkým programem v MŠ.
 19. Hudební představení v MŠ – „Vánoční zpívánky“ (8.12.)
 20. Zelený den.
 21. Vánoce za starých časů – beseda s knihovnicí.
 22. Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, tvořivé dílničky.
 23. Zpívání pod vánočním stromem ve vesnici.
 24. Tříkrálové koledování v MŠ.
 25. Bílý den.
 26. Fašanková obchůzka obcí.
 27. Kouzelnické představení v MŠ – „Kouzelník RENO“ (14.1.)
 28. Besídka pro babičky a dědečky v mateřské škole „Babiččina buchtotéka“
 29. Barevný – karnevalový – den.
 30. Zahájení kurzu plavání pro předškolní děti.
 31. Březen – měsíc knihy – beseda v knihovně.
 32. Žlutý den.
 33. Vynášení Moreny – průvod obcí, následné spálení na zahradě mateřské školy.
 34. Pojízdné Planetárium Morava – interaktivní pořad „Červená Karkulka“
 35. Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky.
 36. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků spojená s přednáškou na téma „Školní zralost“.
 37. Zápis do ZŠ.
 38. Modrý den.
 39. Den Země – 6. ročník sobotního výšlapu s rodiči na Sv. Antoníček, spojený  s návštěvou bunkru nad Ostrožskou   Lhotou a s opékáním špekáčků. (některá dubnová sobota)
 40. Sběr papíru (během celého měsíce dubna).
 41. Výlet s předškoláky (např. domácí železnice Vracov,…)
 42. Ukázka práce policie na zahradě MŠ, spojená s ukázkou výcviku policejního psa.
 43. Ukázka práce hasičů na hřišti, prohlídka techniky.
 44. Čarodějnická školka – maškarní rej v MŠ.
 45. Tradiční besídka ke Dni matek v sále kina – pro veřejnost.
 46. Růžovo – fialový den.
 47. Výlet (dle uvážení – např. ZOO Hodonín, ekofarma a rozhledna Travičná,…)
 48. Fotografování dětí.
 49. Oslava MDD – karneval v MŠ.
 50. Canisterapie – ukázka výcviku psů.
 51. Pruhovaný – námořnický – den.
 52. Výlety jednotlivých tříd na dětské hřiště v Ostrožské Lhotě.
 53. Účast dětí na Sportovní olympiádě v Uh. Ostrohu.
 54. Indiánská noc v MŠ spojená se stezkou odvahy na zahradě MŠ (pro předškoláky – bez rodičů).
 55. Pasování předškoláků na zahradě MŠ – spojeno s módní přehlídkou aktovek. (18.6.)
 56. Závěrečný táborák s muzikou, rautem pro děti a občerstvením pro děti i dospělé. (18.6.)                                                                                              Plán je předběžný, průběžně se může během školního roku měnit a doplňovat o další akce.                                                                           Jsou možné organizační změny s ohledem na opatření při výskytu onemocnění COVID-19.