Plán připravovaných akcí pro děti a rodiče

na školní rok 2023-24

 1. Přednáška o bezpečnosti dětí při pobytu venku i v MŠ.
 2. Společná informační schůzka pro všechny rodiče dětí. (6. 9. – 15:30 hod.)
 3. Projekt MŠ – „Nová Ves a Chylice“ (seznamování s životem v obci, s přírodními zajímavostmi.)
 4. Ekologická vycházka do lázní se sběrem kaštanů – seznámení se s „včelařskou stezkou“.
 5. Červený den (20. 9.)
 6. Hodové vystoupení dětí na veřejnosti v místní sportovní hale. (30. 9.)
 7. Scénické čtení herců Slováckého divadla v místní knihovně „Dobrodružství pavouka Čendy“ (27. 9.)
 8. Výlet s předškoláky – Park Rochus – Uherské Hradiště. (počátkem října)
 9. Drakiáda zakončená společným táborákem na zahradě mateřské školy. (6. 10. – dle počasí)
 10. Hnědý den.
 11. Přehlídka „Skřítků Podzimníčků“ – výrobků z dýní a jiných přírodnin, které si vyrobí rodiče doma sami s dětmi a vystaví před vchodem do mateřské školy.
 12. Ukázka výcviku dravců na hřišti. (24. 10.)
 13. Oranžovo – černý den – Halloween.
 14. Pohádkové představení Divadla Barborka v MŠ – „Raneček veselých pohádek“ (2. 11.)
 15. Vánoční fotografování v MŠ – dle zájmu rodičů.
 16. Obchůzka svatých Barborek v MŠ.
 17. Čertovská školka – maškarní rej u příležitosti Mikulášské nadílky.
 18. Mikulášská nadílka s krátkým programem v MŠ.
 19. Pohádkové představení v MŠ (dle nabídky)
 20. Zelený den.
 21. Vánoce za starých časů – beseda s knihovnicí.
 22. Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, tvořivé dílničky.
 23. Zpívání pod vánočním stromem ve vesnici.
 24. Tříkrálové koledování v MŠ.
 25. Bílý den.
 26. Projekce sférického kina v MŠ – Čtyři roční období“ (koncem ledna – dle domluvy)
 27. Fašanková obchůzka obcí.
 28. Pohádkové představení dle nabídky nebo hrané p. učitelkami.
 29. Besídka pro babičky a dědečky v mateřské škole „Babiččina buchtotéka“
 30. Barevný – karnevalový – den – Karnevalová show s kouzelníkem Jiřím Hadašem.
 31. Zahájení kurzu plavání pro předškolní děti – 2 skupiny – celé 2. pololetí?
 32. Březen – měsíc knihy – beseda v knihovně.
 33. Žlutý den.
 34. Vynášení Moreny – průvod obcí, následné spálení na zahradě mateřské školy.
 35. Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky.
 36. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků spojená s přednáškou na téma „Školní zralost“.
 37. Zápis do ZŠ.
 38. Divadelní představení v MŠ dle aktuální nabídky.
 39. Modrý den.
 40. Den Země – 8. ročník sobotního výšlapu s rodiči na Sv. Antoníček, spojený  s návštěvou bunkru nad Ostrožskou   Lhotou a s opékáním špekáčků. (některá dubnová sobota)
 41. Ukázka práce policie na zahradě MŠ, spojená s ukázkou výcviku policejního psa.
 42. Ukázka práce hasičů na hřišti, prohlídka techniky.
 43. Čarodějnická školka – maškarní rej v MŠ.
 44. Tradiční besídka ke Dni matek v sále kina – pro veřejnost.
 45. Zápis do MŠ. (někdy během 1. poloviny května)
 46. Růžovo – fialový den.
 47. Výlet (dle uvážení)
 48. Fotografování dětí – třídy, tablo předškoláků.
 49. Oslava MDD – karneval v MŠ.
 50. Canisterapie – ukázka výcviku psů.
 51. Pruhovaný – námořnický – den.
 52. Výlety jednotlivých tříd na dětské hřiště v Ostrožské Lhotě.
 53. Účast dětí na Sportovní olympiádě v Ostrožské Nové Vsi.
 54. Indiánská noc v MŠ spojená se stezkou odvahy na zahradě MŠ (pro předškoláky – bez rodičů).
 55. Pasování předškoláků na zahradě MŠ – spojeno s módní přehlídkou aktovek.
 56. Závěrečný táborák s muzikou, rautem pro děti a občerstvením pro děti i dospělé.

              Plán je předběžný, průběžně se může během školního roku měnit a doplňovat o další akce.