Plán připravovaných akcí pro děti a rodiče

na školní rok 2022 – 2023

 1. Přednáška o bezpečnosti dětí při pobytu venku i v MŠ.
 2. Společná informační schůzka pro všechny rodiče dětí. (7. 9. – 15:30 hod.)
 3. Projekt MŠ – „Nová Ves a Chylice“ (seznamování s životem v obci, s přírodními zajímavostmi.)

       Ekologická vycházka do lázní se sběrem kaštanů – seznámení se s „včelařskou stezkou“.

 1. Pohádka v MŠ – hrají p. učitelky.
 2. Červený den.
 3. Návštěva místní knihovny – „Kde bydlí knížky“.
 4. Výlet s předškoláky – Park Rochus – Uherské Hradiště. (22. 9.)
 5. Pohádka pro děti v MŠ – Divadlo Šikulka – Přátelství, kamarádství (3.10.)
 6. Malá digitální univerzita (MDU) – projekt pro předškoláky. 1. lekce – Malý datový expert (6.10.)
 7. Drakiáda zakončená společným táborákem na zahradě mateřské školy. (5.10. – dle počasí)
 8. Hnědý den.
 9. Přehlídka „Skřítků Podzimníčků“ – výrobků z dýní a jiných přírodnin, které si vyrobí rodiče doma sami s dětmi a vystaví před vchodem do mateřské školy.
 10. MDU – 2. lekce – Co je to internet? (13.10.)
 11. MDU – 3. lekce – Malý IT expert (20.10.)
 12. Oranžovo – černý den – Halloween.
 13. MDU – 4. lekce – Malý programátor I – seznámení s robotem (3.11.)
 14. Vánoční fotografování v MŠ – dle zájmu rodičů
 15. MDU – 5. lekce – Malý programátor II – Základy programování (10.11.)
 16. MDU – 6. lekce – Malý programátor III – Práce s roboty (24.11.)
 17. Obchůzka svatých Barborek v MŠ.
 18. Čertovská školka – maškarní rej u příležitosti Mikulášské nadílky.
 19. Mikulášská nadílka s krátkým programem v MŠ.
 20. Pohádkové hudební představení v MŠ – Musica Anjelica (harfenistky) (8.12.)
 21. Zelený den.
 22. Vánoce za starých časů – beseda s knihovnicí.
 23. Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, tvořivé dílničky.
 24. Zpívání pod vánočním stromem ve vesnici.
 25. Tříkrálové koledování v MŠ.
 26. Bílý den.
 27. Fašanková obchůzka obcí.
 28. Pohádkové představení dle nabídky nebo hrané p. učitelkami.
 29. Besídka pro babičky a dědečky v mateřské škole „Babiččina buchtotéka“
 30. Barevný – karnevalový – den.
 31. Zahájení kurzu plavání pro předškolní děti – 2 skupiny – celé 2. pololetí?
 32. Březen – měsíc knihy – beseda v knihovně.
 33. Žlutý den.
 34. Vynášení Moreny – průvod obcí, následné spálení na zahradě mateřské školy.
 35. Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky.
 36. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků spojená s přednáškou na téma „Školní zralost“.
 37. Zápis do ZŠ.
 38. Divadelní představení Ferda Mravenec – kino Hvězda Uherské Hradiště (3.4.)
 39. Modrý den.
 40. Den Země – 7. ročník sobotního výšlapu s rodiči na Sv. Antoníček, spojený  s návštěvou bunkru nad Ostrožskou   Lhotou a s opékáním špekáčků. (některá dubnová sobota)
 41. Ukázka práce policie na zahradě MŠ, spojená s ukázkou výcviku policejního psa.
 42. Ukázka práce hasičů na hřišti, prohlídka techniky.
 43. Čarodějnická školka – maškarní rej v MŠ.
 44. Tradiční besídka ke Dni matek v sále kina – pro veřejnost.
 45. Růžovo – fialový den.
 46. Výlet (dle uvážení – např. ekofarma a rozhledna Travičná,…)
 47. Fotografování dětí.
 48. Oslava MDD – karneval v MŠ.
 49. Canisterapie – ukázka výcviku psů.
 50. Pruhovaný – námořnický – den.
 51. Výlety jednotlivých tříd na dětské hřiště v Ostrožské Lhotě.
 52. Účast dětí na Sportovní olympiádě v Ostrožské Nové Vsi.
 53. Indiánská noc v MŠ spojená se stezkou odvahy na zahradě MŠ (pro předškoláky – bez rodičů).
 54. Pasování předškoláků na zahradě MŠ – spojeno s módní přehlídkou aktovek. (23.6.)
 55. Závěrečný táborák s muzikou, rautem pro děti a občerstvením pro děti i dospělé. (23.6.)

              Plán je předběžný, průběžně se může během školního roku měnit a doplňovat o další akce.