Plán připravovaných akcí pro děti a rodiče na školní rok 2021 – 2022

 

 1. Přednáška o bezpečnosti dětí při pobytu venku i v MŠ.
 2. Společná informační schůzka pro všechny rodiče dětí. (7. 9. – 15:30 hod.)
 3. Projekt MŠ – „Nová Ves a Chylice“ (seznamování s životem v obci, s přírodními zajímavostmi.)

       Ekologická vycházka do lázní se sběrem kaštanů – seznámení se s „včelařskou stezkou“.

 1. Pohádka v MŠ – hrají p. učitelky.
 2. Červený den.
 3. Hodové vystoupení dětí na veřejnosti v místní sportovní hale. (25. 9.)
 4. Návštěva místní knihovny – „Kde bydlí knížky“.
 5. Výlet s předškoláky – Park Rochus – Uherské Hradiště. (30. 9.)
 6. Drakiáda zakončená společným táborákem na zahradě mateřské školy. (8.10. – dle počasí)
 7. Hnědý den.
 8. Přehlídka „Skřítků Podzimníčků“ – výrobků z dýní a jiných přírodnin, které si vyrobí rodiče doma sami s dětmi a vystaví před vchodem do mateřské školy.
 9. Divadelní představení v MŠ – Divadlo Z truhlice – Správné stolování (13.10.)
 10. Oranžovo – černý den – Halloween.
 11. Vánoční fotografování v MŠ – dle zájmu rodičů (5.11.)
 12. Pohádkové představení v MŠ – dle nabídky
 13. Obchůzka svatých Barborek v MŠ.
 14. Čertovská školka – maškarní rej u příležitosti Mikulášské nadílky.
 15. Mikulášská nadílka s krátkým programem v MŠ.
 16. Pohádkové představení v MŠ – Divadlo Šikulka (9.12.)
 17. Zelený den.
 18. Vánoce za starých časů – beseda s knihovnicí.
 19. Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, tvořivé dílničky.
 20. Zpívání pod vánočním stromem ve vesnici.
 21. Tříkrálové koledování v MŠ.
 22. Bílý den.
 23. Fašanková obchůzka obcí.
 24. Pohádkové představení dle nabídky nebo hrané p. učitelkami.
 25. Besídka pro babičky a dědečky v mateřské škole „Babiččina buchtotéka“
 26. Barevný – karnevalový – den.
 27. Zahájení kurzu plavání pro předškolní děti.? (dle možností s ohledem na povinnou výuku ZŠ – COVID-19)
 28. Březen – měsíc knihy – beseda v knihovně.
 29. Žlutý den.
 30. Vynášení Moreny – průvod obcí, následné spálení na zahradě mateřské školy.
 31. Pojízdné Planetárium Morava – interaktivní pořad „Červená Karkulka“
 32. Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky.
 33. Informativní schůzka pro rodiče předškoláků spojená s přednáškou na téma „Školní zralost“.
 34. Zápis do ZŠ.
 35. Modrý den.
 36. Den Země – 7. ročník sobotního výšlapu s rodiči na Sv. Antoníček, spojený  s návštěvou bunkru nad Ostrožskou   Lhotou a s opékáním špekáčků. (některá dubnová sobota)
 37. Sběr papíru (během celého měsíce dubna).
 38. Výlet s předškoláky (např. domácí železnice Vracov,…)
 39. Ukázka práce policie na zahradě MŠ, spojená s ukázkou výcviku policejního psa.
 40. Ukázka práce hasičů na hřišti, prohlídka techniky.
 41. Čarodějnická školka – maškarní rej v MŠ.
 42. Tradiční besídka ke Dni matek v sále kina – pro veřejnost.
 43. Růžovo – fialový den.
 44. Výlet (dle uvážení – např. ekofarma a rozhledna Travičná,…)
 45. Fotografování dětí.
 46. Oslava MDD – karneval v MŠ.
 47. Canisterapie – ukázka výcviku psů.
 48. Pruhovaný – námořnický – den.
 49. Výlety jednotlivých tříd na dětské hřiště v Ostrožské Lhotě.
 50. Účast dětí na Sportovní olympiádě v Uh. Ostrohu.
 51. Indiánská noc v MŠ spojená se stezkou odvahy na zahradě MŠ (pro předškoláky – bez rodičů). (3.6.)
 52. Pasování předškoláků na zahradě MŠ – spojeno s módní přehlídkou aktovek. (24.6.)
 53. Závěrečný táborák s muzikou, rautem pro děti a občerstvením pro děti i dospělé. (24.6.)

              Plán je předběžný, průběžně se může během školního roku měnit a doplňovat o další akce.

              Jsou možné organizační změny s ohledem na opatření při výskytu onemocnění COVID-19.