ADAPTAČNÍ PLÁN

PRO PRVNÍ DNY DÍTĚTE V MŠ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Začátek docházky do mateřské školy je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat. Vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami, než jaké zná z domova, mezi cizí děti a dospělé. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům a naučit se komunikovat s novou autoritou – paní učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak. Základní podmínkou dobré spolupráce je navázání dobrého partnerského vztahu s rodinou dítěte a získání její důvěry.

Cílem adaptačního plánu je vytvoření takových podmínek postupné adaptace, které usnadní dítěti vstup do mateřské školy podle jeho individuálních potřeb.

Záměry:

 • přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují na zahájení docházky, aby se rodiče dostatečně seznámili s prostředím školy, s pedagogy i ostatními dětmi a jejich rodiči
 • seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, s režimem v mateřské škole a zprostředkovat jim dostatečný informační a poradenský servis
 • umožnit maminkám na mateřské dovolené kontakt s ostatními matkami současně s možností seznamování dítěte s prostředím MŠ
 • umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu, postupné a nenásilné seznámení s novým prostředím
 • seznámit děti s dospělými osobami, se kterými se budou v mateřské škole setkávat, vzbudit pocit bezpečí, důvěry a omezit obavy dítěte
 • umožnit dětem kontakt s vrstevníky

Co nabízíme:

 • každou středu v červnu od 15.00 do 16.00 hod. mají rodiče s dětmi přijatými do MŠ možnost pohrát si se svými dětmi v adaptační třídě „Motýlků“ nebo na školní zahradě tzv. „ŠKOLKOHRÁTKY“– rodiče i jejich děti mají možnost, prohlédnout si prostory třídy, kterou budou děti navštěvovat, seznámit se s pedagogickými i provozními zaměstnanci v mateřské škole
 • mateřská škola nabízí informační a poradenský servis, a to prostřednictvím informačních letáků, webových stránek nebo osobních konzultací
 • ještě před započetím docházky do mateřské školy, lze domluvit individuální podmínky postupné adaptace

V den nástupu:

 • první dny zajišťujeme posílením pedagogických pracovníků, tzn. dvě třídní učitelky přítomné ve třídě po celý den, za účelem nenásilného seznámení s dětmi, ale také možností zodpovězení jakýchkoli dotazů rodičům, se kterými se na nás v první dny obracejí
 • rodiče mohou na chvilku vstoupit společně s dítětem do třídy a pomoci mu tak zapojit se do nabízených aktivit, do společných her s ostatními dětmi (po předchozí domluvě s učitelkou).
 • pokud se u dítěte objeví potíže s adaptací na prostředí mateřské školy či z odloučení od rodičů, lze po konzultaci s učitelkou domluvit zkrácenou délku pobytu v mateřské škole; přítomnost rodiče v mateřské škole po určitou dobu a postupné přirozené odpoutání dítěte od rodiče.

                          POPRVÉ V MŠ – CO DOPORUČUJEME:

Ranní loučení

 • Choďte do školky včas, aby převlékání i loučení proběhlo v klidu
 • Nezapomeňte dát dítěti do školky oblíbeného plyšáka (podepsaného)
 • Dejte dítěti fotografii Vaší rodiny. Dítě má pocit, že Vás má stále u sebe.
 • Naposledy dítěti připomeňte, kdy a kdo si ho ten den vyzvedne.
 • Dítě předejte osobně paní učitelce
 • Loučení zbytečně NEPROTAHUJTE
 • Věřte tomu, že většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak za vámi zaklapnou dveře
 • Když to bude vážnější, učitelky vás o tom jistě budou informovat
 • Je prokázáno, že maminky nesou odloučení od dítěte daleko hůř než dítě, daleko více se osvědčili tatínci

Splňte, co slíbíte

 • Nikdy neslibujte, co si nejste 100% jistí, že splníte. Jestliže dítěti slíbíte, že půjde domů po obědě – PŘIJĎTE
 • Slíbíte-li dítěti odměnu – PŘINESTE JI
 • Informujte své dítě o tom, kdo a kdy ho z MŠ vyzvedne

Vyprávějte si o školce

 • Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo, jak se kdo jmenuje
 • Je to důležité pro upevnění vztahů k mateřské škole a také k prohloubení vašich vztahů s dítětem
 • Dítě bude mít radost, že se o dění v MŠ zajímáte, podpoří to jeho úsilí v MŠ
 • Dítě za zvládnutý den ve školce pochvalte
 • Komunikujte s paní učitelkou, možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát

POPRVÉ V MŠ – CO BY RODIČE NEMĚLI DĚLAT:

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už se jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout
 • Neříkejte dítěti doma, že chápete, jak to muselo být strašné, vydržet takovou domu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT, NEŽ NASTOUPÍ DO ŠKOLKY?

 • Obouvat si a zouvat bačkorky a boty (tkaničky zaváže p. učitelka)
 • Poznat svoje oblečení (přesto vše řádně podepište)
 • Snažit se svléknout a obléknout kalhoty, ponožky,…
 • Vydržet při jídle sedět u stolu
 • Samostatně se najíst (používat lžíci)
 • Umět se sám napít z hrnečku
 • Používat WC – včas si říci
 • Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku

 

Chceme, aby rodiče měli pocit jistoty a klidu, že je o jejich dítě dobře postaráno. Mateřská škola je zařízení, které doplňuje výchovu v rodině – je tedy závislá na spolupráci s vámi – rodiči. Proto s námi komunikujte, sdělujte vaše pochybnosti či nejasnosti a důvěřujte zkušenostem pedagogů.