Po dohodě s obecním úřadem je sobotní zpívání u vánočního stromu z epidemiologického důvodu

ZRUŠENO.