MĚSÍČNÍ PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO 

 

ŠKOLNÉ

CELODENNÍ DOCHÁZKA :     400 Kč

POLODENNÍ DOCHÁZKA :    400 Kč

STRAVNÉ ZA 1 DEN V MŠ:

SVAČINKA DOPOLEDNÍ 9 Kč

OBĚD:  21 Kč

SVAČINA: 6 Kč