Distanční výuka

Podmínky distanční výuky v MŠ Ostrožská Nová Ves

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona (KHS), anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

V případě, že se povinného předškolního vzdělávání nebude moci zúčastnit více než jedna polovina dětí, poskytne MŠ dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí jednu polovinu dětí, pro které je vzdělávání povinné, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. MŠ nemá v tomto případě povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. S ohledem na organizační možnosti může MŠ poskytnout i těmto dotčeným dětem výukové materiály.

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

Rodičům dětí bude zaslána vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) prostřednictvím webových stránek MŠ, dále si rodiče mohou vyzvednout materiály osobně v MŠ nebo se s MŠ spojí telefonicky.

Vypracované úkoly děti přinesou po ukončení distančního způsobu výuky do MŠ, kde je paní učitelky zkontrolují, s dětmi jednotlivě proberou a zařadí jim tyto úkoly do osobních portfolií.

 

Co mohou udělat rodiče pro děti v případě, že je MŠ uzavřena?

Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat “školskými úkoly”.

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme: 

 •    věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 •    podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 •    zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 •    dbejte na pravidelný režim;
 •    podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 •    zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry “na něco”…);
 •    s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 •    společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 •    využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 •    povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

 

Výukové materiály a on-line výuka:

https://www.vesela-chaloupka.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

Ke stažení

https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka

skola doma

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma/

https://www.snamitozvladnes.cz/index.php/ke-stazeni

https://www.myamos.cz/

Další zdroje a materiály, weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

 • www.predskolaci.cz
 • www.detsky-web.cz
 • www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

 • krokotak.com
 • www.tvorivedeti.cz
 • www.sikovny-cvrcek.cz
 • www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

  —————————————————————————————-

Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci. 

Ahoj já jsem Korona! (ke stažení)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ODKAZY NA VÝUKOVÁ VIDEA