Archiv článků

PostHeaderIcon DŮLEŽITÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY NÁSTUPU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI OD 25. 5. 2020

Provoz školy bude OMEZENÝ – od 7.00 hod. do 16.00 hod., příchod do MŠ nejpozději v 8.00 hod. Poté budou vchody a společné prostory dezinfikovány.
Vyzvednutí po obědě od 11.45 hod. do 12.15, odpoledne od 14.45 hod. do 16.00 hod.

Ráno, v poledne i odpoledne bude před vstupem do MŠ zaměstnanec školy organizovat vstup do budovy, aby nedocházelo k hromadění osob. Zaměstnanec školy bude denně každému dítěti měřit před vstupem do budovy teplotu. Pokud bude dítě projevovat známky nemoci a teplota bude vyšší než 37,2°C, nebude do školy přijato.
Rodiče předají učitelce ve třídě ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI NEMOCI COVID-19 a PROHLÁŠENÍ RODIČŮ – SOUHLAS S PODMÍNKAMI (obojí na stránkách MŠ ve Formulářích ke stažení. Kdo nemá možnost si tyto formuláře vytisknout, budou k dispozici od 18. 5. 2020 na místní poště). Bez podepsaného Prohlášení nebude dítěti umožněn nástup do MŠ!!
U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy kašle a rýmy jsou alergického původu!
Rodiče budou mít při vstupu do budovy roušku. Děti ji mít nemusí, ale každé dítě bude mít čistou roušku v sáčku ve své skříňce. Při vstupu do budovy rodiče i děti použijí zde připravenou dezinfekci. V šatně dětí se rodiče nezdrží dobu delší než nutnou k převlečení a předání dítěte. Děti se MUSÍ převléknout do oblečení na hraní, ve kterém budou celý den. Ve své skříňce budou mít náhradní čisté oblečení. Dávejte dětem denně čisté oblečení! Děti, které budou v MŠ spát, musí mít každý týden čisté pyžamo.
Děti budou rozděleny do přibližně stejně velkých skupin, které se nebudou měnit. Je proto možné, že některé děti budou po zbytek školního roku navštěvovat jinou třídu. Rodiče budou o rozdělení dětí informováni personálem před vstupem do mateřské školy. Přerušujeme společné ranní scházení a odpolední rozcházení ve třídě „Berušek“, děti budou celý den ve své třídě. Ve zvýšené míře budeme využívat zahradu a nádvoří MŠ, aby byly děti co nejvíce na čerstvém vzduchu. Na vycházky obcí s dětmi chodit nesmíme. Denní režim v MŠ zůstává pro děti zachován. Dětem bude pravidelně měřena teplota, při projevu nemoci budou rodiče ihned informováni!
Dítě musí mít svoji láhev na pití s vodou, čajem,….PODEPSANOU!  Denně si přinese nové pití – z hygienických důvodů nemůžeme používat k pitnému režimu hrníčky dětí. Děti si nesmí nosit z domu vlastní hračky, musíme zrušit i oslavy narozenin s donášením sladkostí!
Žádáme maminky na rodičovské dovolené, aby zvážily přítomnost svých dětí v MŠ.
Rodiče předškoláků budeme na stránkách MŠ informovat o termínu vrácení platby za plavání a o možných akcích– pasování, fotografování na tablo. Rovněž oslovíme rodiče, kteří měli zájem o vyšetření zraku, kvůli vrácení částky za vyšetření, které se neuskuteční. Jinak jsou, bohužel, všechny akce pro děti zrušeny. Moc nás to mrzí, protože letošní jaro jsme toho měli naplánováno opravdu hodně. Doufejme, že se časem situace uklidní a v příštím školním roce si budeme moci vše vynahradit!

Děkujeme za vstřícnost, pochopení a už se na vás a vaše děti moc těšíme!!!

Za kolektiv MŠ Hana Kocábová

Comments are closed.

Vyhledávání
Kontakt

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves
příspěvková organizace
Školní 833
687 22 Ostrožská Nová Ves
IČO: 702 998 89

Mobil MŠ: 731 183 079
Mobil ředitelka: 732 259 979
Kuchyně: 733 356 723

Email: ms.skolka@onves.cz

Náhodné obrázky
P1150744