Hodové vystoupení předškolních dětí se letos z organizačních důvodů bohužel neuskuteční.

Děti ale vystoupí se svým folklorním pásmem koncem září na setkání novoveských důchodců.

Dále potom plánujeme renovaci stávajících krojů a došití nových, aby se děti mohly předvést v plné kráse s krojovým vystoupením na Den matek a na lázeňském zpívání.