Archiv článků

PostHeaderIcon Výlet pro předškoláky

VÝLET NA RANČ KOSTELANY                                                                    (POUZE PŘEDŠKOLÁCI)

pátek 11.6. 2021 odjezd 8.15

s sebou do batůžku: uzavíratelné pití, roušku v sáčku, malou sladkost a pláštěnku.

PostHeaderIcon Focení tříd

FOCENÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A PŘEDŠKOLÁCKÉ FOTO

úterý 8. 6. 2021 v 8.30 hodin

PostHeaderIcon Seznam přijatých dětí pro rok 2021-22

Ředitelka Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi oznamuje, že pro školní rok 2021/2022 byly k předškolnímu vzdělávání přijaty tyto děti:

 MŠ 1/2021                

  MŠ 2/2021                

       MŠ 3/2021                    

       MŠ 4/2021                    

                 MŠ 6/2021                             

         MŠ 7/2021                    

         MŠ 8/2021                   

           MŠ 9/2021                    

           MŠ 10/2021                  

            MŠ 11/2021                  

             MŠ 12/2021                 

               MŠ 13/2021                  

MŠ 14/2021   

MŠ 15/2021

MŠ 16/2021

MŠ 17/2021

MŠ 18/2021

MŠ 19/2021

MŠ 20/2021

MŠ 22/2021

MŠ 24/2021

MŠ 25/2021

MŠ 26/2021

MŠ 28/2021

MŠ 29/2021

MŠ 30/2021

MŠ 31/2021

MŠ 32/2021

MŠ 33/2021

MŠ 34/2021

MŠ 35/2021

MŠ 36/2021

MŠ 38/2021

MŠ 39/2021

MŠ 40/2021

MŠ 41/2021

MŠ 42/2021

MŠ 43/2021

MŠ 45/2021

MŠ 46/2021

MŠ 47/2021

MŠ 48/2021

            MŠ 50/2021              

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou přijaté děti zveřejněny pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu do mateřské školy. Toto registrační číslo je uvedeno na tiskopisu, který rodiče obdrželi poštou.

Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2 se zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, považují za oznámená. Písemné Rozhodnutí o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyžádat u ředitelky MŠ.

Žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, bude Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ zasláno do vlastních rukou.

Počet podaných žádostí o přijetí do MŠ: 50

Volná místa pro školní rok 2021/2022: 43

Přijato: 43

Nepřijato: 7

V Ostrožské Nové Vsi 4. 6. 2021                Vyvěšeno: 4. 6. 2021       Sejmuto 18. 6. 2021

PostHeaderIcon Výlet do ZOO

VÝLET DO ZOO HODONÍN

PÁTEK  4. 6. 2021

odjezd v 8.15 (přiveďte děti nejpozději do 8.00)

VYBÍRÁME 150 Kč

s sebou do batůžku: 

  • pláštěnku

  • uzavíratelné pití

  • malou sladkost

  • roušku do autobusu + sáček

PostHeaderIcon MDD – KARNEVAL

Dětský karneval - Oficiální stránky obce VranoviceKarneval a oslava MDD

úterý 1. 6. 2021

Dejte dětem, prosím, jednoduchou masku.