Slavnostní pasování předškoláků
pátek 14.6. v 16.oo hodin
na zahradě MŠ
Děti si přinesou aktovky

—————————————
Zahradní slavnost
pro všechny děti a rodiče
pátek 14.6. v 17.00 hodin
– malování na obličej (70 Kč)
– vystoupení gymnastek
– raut pro děti (přinesený rodiči)
– táborák s opékáním špekáčků (přineste si
špekáčky, chleba a opékače)
– pití pro děti zajištěno, pro rodiče za úplatu.
– country kapela
Ukončení akce 21.30