Ředitelka Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi oznamuje, že pro školní rok 2024/2025 byly k předškolnímu vzdělávání  přijaty tyto děti:

 

MŠ 2/2024                           MŠ 12/2024                          MŠ 23/2024

MŠ 3/2024                           MŠ 13/2024                          MŠ 24/2024                            

MŠ 4/2024                           MŠ 14/2024                          MŠ 25/2024                            

MŠ 5/2024                           MŠ 15/2024                          MŠ 26/2024            

MŠ 6/2024                           MŠ 16/2024                          MŠ 27/2024           

MŠ 7/2024                           MŠ 17/2024                          MŠ 29/2024                                     

MŠ 8/2024                           MŠ 18/2024                          MŠ 30/2024           

MŠ 9/2024                           MŠ 19/2024                          MŠ 31/2024            

MŠ 10/2024                         MŠ 20/2024                          MŠ 32/2024           

MŠ 11/2024                         MŠ 21/2024                          MŠ 33/2024            

                                             MŠ 22/2024  

                                     

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou přijaté děti zveřejněny pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu do mateřské školy. Toto registrační číslo je uvedeno na tiskopisu, který rodiče obdrželi při zápisu do MŠ.

Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2 se zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, považují za oznámená. Písemné Rozhodnutí o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyžádat u ředitelky MŠ.

Počet podaných žádostí o přijetí do MŠ: 33

Počet zrušených žádostí před ukončením správního řízení: (MŠ 1/2024, MŠ  28/2024)

Volná místa pro školní rok 2024/2025: 32

Přijato: 31

Nepřijato: 0

Možnost přijetí od 1. 1. 2025: ano – až 9 dětí starších 3 let.

V Ostrožské Nové Vsi 13. 6. 2024       

  Vyvěšeno: 13. 6. 2024       Sejmuto 27. 6. 2024