Archiv článků

PostHeaderIcon Seznam přijatých dětí

Ředitelka Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi oznamuje, že pro školní rok 2020/2021 byly k předškolnímu vzdělávání přijaty tyto děti:

MŠ 1/2020

MŠ 3/2020

MŠ 5/2020

MŠ 6/2020

MŠ 7/2020

MŠ 8/2020

MŠ 9/2020

MŠ 10/2020

MŠ 11/2020

MŠ 12/2020

MŠ 14/2020

MŠ 15/2020

MŠ 16/2020

MŠ 17/2020

MŠ 18/2020

MŠ 19/2020

MŠ 20/2020

MŠ 21/2020

MŠ 22/2020

MŠ 23/2020

MŠ 24/2020

MŠ 26/2020

MŠ 27/2020

MŠ 28/2020

MŠ 29/2020

MŠ 31/2020

MŠ 32/2020

MŠ 34/2020

MŠ 35/2020

MŠ 38/2020

MŠ 41/2020

MŠ 42/2020

MŠ 46/2020

MŠ 47/2020

MŠ 48/2020

MŠ 49/2020

MŠ 50/2020

MŠ 51/2020

MŠ 53/2020

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou přijaté děti zveřejněny pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu do mateřské školy. Toto registrační číslo je uvedeno na tiskopisu, který rodiče obdrželi poštou.

Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2 se zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, považují za oznámená. Písemné Rozhodnutí o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyžádat u ředitelky MŠ.

Žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, bude Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ zasláno do vlastních rukou.

Počet podaných žádostí o přijetí do MŠ: 52 (původně 53, 1 žádost odvolána)

Volná místa pro školní rok 2020/2021: 39

Přijato: 39

Nepřijato: 13

V Ostrožské Nové Vsi 4. 6. 2020

 

 

 

Comments are closed.