Berušky

 

Třídní učitelky: 

Alice Ondruchová

Bc. Kateřina Kusáková

 

 Ve třídě je zapsáno 25 dětí.

Toto oddělení navštěvují děti  ve věku od 3 do 6 let.

berusky.onves@seznam.cz

Třída se nachází v přízemí vpravo.