Kuřátka

 

Třídní učitelky:

Vlasta Pšurná

paní ředitelka Hana Kocábová

 

 Ve třídě je zapsáno 25 dětí

Toto oddělení navštěvují děti  ve věku od 3 do 6 let.

kuratka.onves@seznam.cz

Třída se nachází v prvním patře vlevo.