Sluníčka

 

Třídní učitelky:

Michaela Jurásková

Naděžda Pijáčková

Asistentka:

Bc. Markéta Balážová

 

 Ve třídě je zapsáno 25 dětí.

Toto oddělení navštěvují děti  ve věku od 3 do 6 let.

slunicka.onves@seznam.cz

Třída se nachází v prvním patře vpravo.