ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2023/2024:

Formulář – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jehož součástí je i lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte, bude k dispozici ke stažení na webových stránkách MŠ od 19. 4. 2023 v rubrice Škola – Formuláře ke stažení. Kdo nemá možnost si formulář vytisknout, může si jej po tomto datu vyzvednout v budově mateřské školy.

Po 19. 4. bude na stránkách MŠ rovněž zveřejněna nová Vnitřní směrnice pro přijímání dětí. Přečtěte si ji, prosím.

Po vyplnění Žádosti o přijetí dítěte a jejím potvrzením dětským lékařem, že je dítě řádně očkováno a může být přijato do MŠ, se rodiče dostaví k samotnému

Zápisu do Mateřské školy,

který se uskuteční

15. 5. 2023 od 13:30 do 15:30 hod

16. 5. 2023 od 13:30 do 15:30 hod.

ve třídě Motýlků (bývalá knihovna) – vstup od velké brány.

Seznamte se, prosím, s Kritérii pro přijetí dítěte (na webových stránkách budou vyvěšeny 19. 4. 2023 a zároveň jsou součástí formuláře Žádost o přijetí dítěte) a přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

                                                                                                              Hana Kocábová, ředitelka MŠ