Archiv článků

PostHeaderIcon Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI

pro školní rok 2020/2021

                      Školní 833, 68722 Ostrožská Nová Ves, tel.: 731 183 079

Z nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou vydány, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v termínu dle školského zákona, tedy v období 2. – 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je přijímána těmito způsoby:

  1. Datovou schránkou na adresu dxzkwp3

  2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu skolka@onves.cz (nelze jen poslat prostý email!)

  3. Poštou na adresu: MŠ Ostrožská Nová Ves, Školní 833, 68722 Ostrožská Nová Ves

  4. Osobním předáním ředitelce MŠ v úřední dny: v pondělí 4. 5., ve středu 6. 5., v pondělí 11. 5., , ve středu 13. 5., vždy od 10.00 do 12.00 hod.. V tomto případě je nutno dodržet základní bezpečnostní pravidla – roušky, rukavice, vstup do budovy školy po 1 zákonném zástupci.

Zákonný zástupce je povinen seznámit se s Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – jsou uvedena na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

K Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno doložit:

  1. Kopii rodného listu

  2. Kopii očkovacího průkazu

  3. Čestné prohlášení k očkování dítěte.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Stanovené pravidelné očkování je podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, netýká se však dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – t.j. v případě 5 let dosažených k 31. 8. 2020.

Formuláře: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Čestné prohlášení k očkování dítěte

budou k dispozici na webových stránkách Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi od 20. 4. 2020 v sekci Dokumenty ke stažení. V případě, že zákonný zástupce dítěte nemá možnost si uvedené formuláře vytisknout, budou k dispozici od 20. 4. 2020 v budově mateřské školy vždy v pondělí a ve středu od 10.00 hod. do 12.00 hod..

 Počátkem června bude zveřejněn seznam přijatých i nepřijatých dětí pod registračním číslem. Registrační číslo bude zákonným zástupcům dítěte zasláno doporučeně na adresu trvalého pobytu. Toto číslo si pečlivě uschovejte pro kontrolu, zda je Vaše dítě přijato, či nikoliv. Toto opatření je v souladu s ochranou osobních údajů, kdy nesmí být zveřejněna jména dětí.

Hana Kocábová, řed. MŠ Ostrožská Nová Ves

 

Comments are closed.

Vyhledávání
Kontakt

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves
příspěvková organizace
Školní 833
687 22 Ostrožská Nová Ves
IČO: 702 998 89

Mobil MŠ: 731 183 079
Mobil ředitelka: 732 259 979
Kuchyně: 733 356 723

Email: ms.skolka@onves.cz

Náhodné obrázky
P1150744