Archiv článků

PostHeaderIcon Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI

pro školní rok 2021/2022

                      Školní 833, 68722 Ostrožská Nová Ves, tel.: 731 183 079

Z nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou vydány, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v termínu dle školského zákona, tedy v období 2. – 16. 5. 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je přijímána těmito způsoby:

  1. Datovou schránkou na adresu dxzkwp3

  2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu skolka@onves.cz (nelze jen poslat prostý email!)

  3. Poštou na adresu: MŠ Ostrožská Nová Ves, Školní 833, 68722 Ostrožská Nová Ves

  4. Výjimečně osobním předáním ředitelce MŠ v úřední dny: v pondělí 3. 5., ve středu 5. 5., v pondělí 10. 5., ve středu 12. 5., vždy od 10:00 do 12:00 hod.. V tomto případě je nutno dodržet základní bezpečnostní pravidla – respirátor FFP2, rukavice, vstup do budovy školy po 1 zákonném zástupci.

Zákonný zástupce je povinen seznámit se s Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – jsou uvedena na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

K Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno doložit:

  1. Kopii rodného listu
  2. Doložení řádného očkování dítěte – zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace. Individuálně je třeba řešit příklad, kdy je rodina v karanténě nebo v izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to možné po předchozí domluvě.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Stanovené pravidelné očkování je podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, netýká se však dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – t.j. v případě 5 let dosažených k 31. 8. 2021.

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude k dispozici na webových stránkách Mateřské školy v Ostrožské Nové Vsi od 19. 4. 2021 v sekci Formuláře ke stažení. V případě, že zákonný zástupce dítěte nemá možnost si uvedené formuláře vytisknout, budou k dispozici od 19. 4. 2021 v budově mateřské školy vždy v pondělí a ve středu od 10:00 hod. do 12:00 hod..

Počátkem června bude zveřejněn seznam přijatých i nepřijatých dětí pod registračním číslem. Registrační číslo bude zákonným zástupcům dítěte zasláno doporučeně na adresu trvalého pobytu. Toto číslo si pečlivě uschovejte pro kontrolu, zda je Vaše dítě přijato, či nikoliv. Toto opatření je v souladu s ochranou osobních údajů, kdy nesmí být zveřejněna jména dětí.

Hana Kocábová, řed. MŠ Ostrožská Nová Ves

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ BUDOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH

14. 4. 2021

Comments are closed.